^Na górę
Get Adobe Flash player

PLAN DNIA

 

Nasze przedszkole jest czynne od godziny 7:00 do godziny 17:00. 

W godzinach od 7:00- 9:00 i od 15:00 - 17:00 odbywa się schodzenie i rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne i indywidualne w jednej grupie.


MALUSZKI

9.00- 9.30 - Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, swobodne rozmowy z nauczycielami, zabawy stolikowe, konstrukcyjno-manipulacyjne na dywanie. Oglądanie i czytanie książeczek, zabawy ruchowe i ze śpiewem, itp.
9.30 –10.00 - Czynności higieniczne, śniadanie
10.00–10.15- Zajęcia z całą grupą, wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprze aktywne formy doświadczania, obserwacje, zabawy badawcze, dydaktyczne, tropiące, czynności plastyczno-techniczne, zabawy rytmiczno-muzyczne itp.
10.15 –12.00 - Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zajęcia ruchowe w sali
12.00 –12.30 - Przygotowanie do obiadu
12.30–13.00 - Obiad
13.00–15.00 - Przygotowanie do odpoczynku, relaksacja
 
ŚREDNIAKI
9.00- 9.30 - Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, swobodne rozmowy z nauczycielami, zabawy stolikowe, konstrukcyjno-manipulacyjne na dywanie. Oglądanie i czytanie książeczek, zabawy ruchowe i ze śpiewem, itp.
9.30 –10.00 - Czynności higieniczne, śniadanie
10.00–10.30- Zajęcia z całą grupą, wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprze aktywne formy doświadczania, obserwacje, zabawy badawcze, dydaktyczne, tropiące, czynności plastyczno-techniczne, zabawy rytmiczno-muzyczne itp.
10.30 –12.00 - Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zajęcia ruchowe w sali
12.00 –12.30 - Przygotowanie do obiadu
12.30–13.00 - Obiad
13. 00–14.00 - Przygotowanie do odpoczynku, relaksacja
14.00–15.00 – Praca indywidualna z dzieckiem lub grupą dzieci
 
STARSZAKI
9.00- 9.30 - Zajęcia z całą grupą cz. I, wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprze aktywne formy doświadczania, obserwacje, zabawy badawcze, dydaktyczne, tropiące, czynności plastyczno-techniczne, zabawy rytmiczno-muzyczne itp.
9.30 –10.00 - Czynności higieniczne, śniadanie
10.00–10.30- Zajęcia z całą grupą cz. II, wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprze aktywne formy doświadczania, obserwacje, zabawy badawcze, dydaktyczne, tropiące, czynności plastyczno-techniczne, zabawy rytmiczno-muzyczne itp.
10.30 –12.00 - Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zajęcia ruchowe w sali
12.00 –12.30 - Przygotowanie do obiadu
12.30–13.00 - Obiad
13.00–13.30 - Przygotowanie do odpoczynku, relaksacja
13.30–15.00 – Praca indywidualna z dzieckiem lub grupą dzieci