^Na górę
Get Adobe Flash player

REKRUTACJA

5 marca 2018 roku rozpoczynamy rekrutację na

Nowy Rok Szkolny.

 

Rekrutacja będzie się odbywać według kolejnści zgłoszeń. Prosimy o osobisty odbiór kart zapisu z przedszkola

w godzinach od 7:00 - 17:00

 

W Przedszkolu Publicznym Źródełko w Krakowie odpłatność ustalana jest według takich samych zasad jakie obowiązują w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę miejską Kraków.

Czas realizacji podstawy programowej (od godz. 9:00 - 14:00) jest bezpłatny, każda dodatkowa godzina wynosi 1 zł. (dla posiadaczy karty dużej rodziny 0,50 zł).

Do ceny czesnego należy doliczyć odpłatność za obiady, 
która wynosi obecnie 8 zł za cały obiad (2 zł zupa, 6 zł drugie danie). 
Odpłatność za obiady jest naliczana na podstawie obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.

 

 

 

 

ZAPRASZAMY !